məişət

məişət
is. <ər.>
1. Ümumi yaşayış tərzi; yaşayış, yaşama, həyat. Kino məişətimizə möhkəm surətdə daxil olmuşdur. Yeni məişət uğrunda mübarizə. – <Zeynal> get-gedə məişət pozğunluğunun çirkabı içinə yuvarlanırdı. S. H.. <Dərviş:> Dayı, bir az da qal, şəhər məişətinə isinişərsən. A. D..
2. Dolanacaq, güzəran, zindəganlıq. Biz gərək səy edək məişət üçün; Sənətü kəsb üçün, ziraət üçün. S. Ə. Ş.. Mirzənin məişəti ağır olduğundan məktəb nəzdində olan cəmiyyəti- xeyriyyə onun uşaqlarını dərs pulundan azad etmişdi. Ə. H.. Məişət keçirmək – güzəran keçirmək, həyat sürmək, dolanmaq. . . Bircə Usta Ağabala qədimliyində sabit qalıb, otuz il idi ki, bu qərar ilə məişət keçirirdi. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”